Demontage av bryggor vid
kontaktledningsbyte i Gräsberg