Lindragning

Lindragning vid Ställdalens `s nya järnvägsspår Vi har även en korglift med oss för att full flexibiltet i arbete skall kunna uppnås . Lindragningen sker med hjälp av en specialgjord traktor som är rälsbunden Vi har utarbetat ett linspel som gör att vi kan hålla en exakthet i lindragningen vilket med för att vi "drar " linan i ett svep . Mycket små efterjusteringar behövs utföras . Beställare BANVERKET i Sverige