Mark och höjdröjare

Tar bort den manuella kvistsågningen
Tidsbesparande
Lätt att manövrera
Precision är exakt vid arbetets utförande
Röjbar yta från marknivå till 16 m höjd