Betong sax och rälsgående saxlift

Grävalastare utrustad med trumställ för återgång alternativt hjälpkraft . Hydralisk kranarm för dragning över befintliga kontaktledningar . I bakrunden synes en grävlastare försedd med kran och arbetsplatsform för att lägga linorna i linvagnar som monteras av dito fordon.